Přejít na hlavní navigaci

Vítejte na stránkach SVPZP

Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. tematická fotografieV poněkud nepřehledné situaci, která bohužel přetrvala až k dnešku, je jenom logické a účelné sdružit se a společně se snažit o dosažení lepšího stavu.

Tvoříme průřezové uskupení a to jak odbornou, tak i ekonomickou strukturou jednotlivých firem, od výrobců a dovozců po prodejce, převážně orientované na potřeby tělesně, nikoliv smyslově postižených spoluobčanů. Tedy od výroby a dovozu polohovacích lůžek, mechanických a elektrických vozíků po protetiku a ortopedickou obuv, i například stomické prostředky a obvazový materiál, prostě to, co kompenzuje tělesná postižení. Struktura je rovněž pestrá – velmi malé firmy, převáženě výdejny, i větší výrobci a dovozci.

Od počátečních pokusů naplnit naše stanovy jsme dnes již dosáhli určitých výsledků, zejména konkrétní spolupráce s MZ, MF, MPSV, ÚP VZP, ČOI. Naše názory a analýzy problémových oblastí jsou přijímány a v celé řadě případů akceptovány.

Pořádáním pravidelných seminářů a přednášek s pracovníky výše uvedených institucí mají členové přehled o chystaných změnách, novelizacích aj. a také možnost přispět svým názorem z praxe.

SVPZP se připojuje ke stanovisku Asociace poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků (apzzp.cz) týkající se činnosti Asociace výdejců zdravotnických prostředků (avzp.cz). Další kroky SVPZP budou směřovat ke schůzce všech společenstev a asociací zastupujících výdejce zdravotnických prostředků v nejbližším možném termínu.

ODKAZ ZDE:
Stanovisko Asociace poskytovatelů zakázkových zdravotnických prostředků k aktivitám AVZP ohrožujícím dostupnost zdravotnických prostředků.

Informace o nové legislativě, probíhajících jednáních a připravovaných akcích SVPZP naleznete po Vaší registraci v sekci Aktuálně. Současně můžete aktuální dění související se zdravotnickou problematikou sledovat na www.portamedica.cz.