Přejít na hlavní navigaci

PROMA REHA s.r.o.

Zdeněk JakubskýRiegrova 342Tel.: 491112233
IČO: 63219107Česká SkaliceFax.: 491541185
552 03info@promareha.cz
www.promareha.cz

O firmě

Historie společnosti sahá do počátku roku 1990 kdy byla zahájena výroba v budově původního sídla v České Skalici. Prvním výrobkem určeným pro zdravotnický sektor bylo v roce 1991 chodítko U-1, které je po několika vývojových modifikacích v našem sortimentu dodnes. Od roku 1992 se stala nosným výrobním programem polohovací lůžka pro pečovatelství i nemocniční sféru.

Období dynamického rozvoje výroby pro zdravotnictví se začalo odvíjet v roce 1995, kdy se naše společnost přetransformovala ve společnost s ručením omezeným. V tomto období byl značně rozšířen sortiment lůžek i ostatních komodit jako jsou lehátka, noční stolky, matrace, koupelnový program apod.

V roce 2000 byl nastartován dynamický růst společnosti, který dodnes meziročně dosahuje desítek procent. Postupně byly rozšířeny řady výrobků pro jednotlivé specifické obory. V tomto období činil počet zaměstnanců 20 až 25 pracovníků, v současnosti se však tento počet pohybuje okolo 85 pracovníků a několik desítek externích spolupracovníků a dodavatelů.

Společně s technickým, funkčním i designovým vývojem všech výrobků byly zdokonalovány i postupy řízení a jednotlivé procesy probíhající ve společnosti. Z těchto důvodů byly postupně zavedeny systémy řízení jakosti dle norem EN ISO 9001:2000 a následně pak i EN ISO 14001:2004. Průběžně se zdokonalovaly i ekologické parametry výrobků, což bylo v roce 2005 dovršeno získáním oprávnění užívání ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek č. 12–25 a s ním spojené značky Česká kvalita. V roce 2005 byla naše společnost zařazena do skupiny, která je oprávněna používat chráněný znak „Český výrobek“.

Průběžně jsou naše výrobky certifikovány autorizovanými osobami a jejich bezvadné užitné i funkční vlastnosti jsou doloženy certifikáty od těchto autorizovaných osob. Všechny naše výrobky splňují veškeré požadavky platných českých i evropských norem a jsou na ně vystavena prohlášení o shodě. Důvěru v naše výrobky vkládá i řada zahraničních odběratelů nejen z většiny státu Evropské unie, kde máme svá přímá či nepřímá zastoupení.

Naše společnost klade velký důraz na vývoj svých výrobků na základě vlastních invencí, zároveň se však neustále snažíme naše výrobky zdokonalovat i na základě zkušeností a podnětů od našich zákazníků. V případě zájmu jsme připraveni vyhovět i specifickým přáním a požadavkům našich zákazníků.
Kalendář akcí

Více akcí