Přejít na hlavní navigaci

Naše poslání:

Cíle Společenstva jsou dány Stanovami ve stručnosti takto:

  • Hájit oprávněné zájmy členů, zejména v připomínkových řízeních s metodicky nadřízenými orgány, například Ministerstvem zdravotnictví ČR, vystupovat jako partner při jednáních se zdravotními pojišťovnami, správními orgány, organizacemi zdravotně postižených apod.
  • Pořádat odborné akce (konzultace, semináře, výstavy, aj.), které zvyšují odborné znalosti členů, ale napomáhají i laické veřejnosti tak, aby zdravotnické prostředky byly na odpovídající technické úrovni, kvalitní, účelové a cenově dostupné
  • Poskytovat propagační a informační služby členům
  • Dbát, aby při výrobě, dovozu a prodeji byla dodržována pravidla hospodářské soutěže a nezbytná etika v této oblasti, tj. aby nedocházelo k nekalé soutěži, klamavé reklamě a klamavému označení zboží a služeb, záměny zboží a tím ve svých důsledcích i ohrožení zdraví
  • Podílet se aktivně na osvětové činnosti, určené zdravotně postiženým
  • Sdružovat členy s vysokou odbornou i etickou úrovní